Welkom

Ons uitgangspunt is om kracht en kwaliteit van buurtbewoners te bundelen: Samen kan er meer Dat gebeurt niet vanzelf. In de buurt wordt nu al onder het motto van 'alles wat aandacht krijgt, groeit' activiteiten opgezet. Niet zeuren over wat je niet wil, maar actief aan de slag met wat je wel wilt en daarbij de vraag: Wat levert het op voor de buurt? De buurt bepaalt immers zelf wel wat en of een activiteit een verbetering is. Dat betekent richten op constructieve resultaten waar alle buurtbewoners plezier en voordeel aan kunnen beleven.

Ons buurtgevoel is uniek. Samen vormen we een bruisend, creatief, ondernemend en sociaal netwerk waar jouw idee werkelijkheid wordt.

Wie zijn wij?

De Buurt-corporatie is een organisatie van, voor en door bewoners uit de buurten Gerardusplein, Kerstroosplein, Genneperzijde, Roosten, Bloemenbuurt en Eikenburg vormen samen de wijk Kortonjo. De buurt-corporatie heeft als doel om samen met de bewoners de wijk mooier, schoner te maken en de leefbaarheid te versterken. Dat doen we door initiatieven op economisch, sociaal, en fysiek gebied. De activiteiten moeten ervoor zorgen dat de buurt-corporatie renderend is en daardoor blijvend kan werken aan een bruisende wijk en buurten.

Logo

Het logo is een samenstelling van plattegronden. Plattegrond van de verschillende buurten. In die plattegrond van de buurt is tevens de letter daarvan verwerkt. Zo komen we aan K - Kerstroosplein, R - Roosten, E - Eikenburg, B - Bloemenbuurt en natuurlijk staat de G- van Genneperzijde. De G staat ook voor Gerardusbuurt en vormt met de kerk en het plein een centrale ontmoetingsplek voor de verschillende buurten.