Wie zijn wij?

De Buurt-corporatie is een organisatie van, voor en door bewoners uit de buurten Gerardusplein, Kerstroosplein, Genneperzijde, Roosten, Bloemenbuurt en Eikenburg vormen samen de wijk Kortonjo. De buurt-corporatie heeft als doel om samen met de bewoners de wijk mooier, schoner te maken en de leefbaarheid te versterken. Dat doen we door initiatieven op economisch, sociaal, en fysiek gebied. De activiteiten moeten ervoor zorgen dat de buurt-corporatie renderend is en daardoor blijvend kan werken aan een bruisende wijk en buurten.

Wat doen wij?

Wij verenigen, faciliteren en begeleiden bewonersinitiatieven, waarbij we de ideeen en wensen van bewoners uit de buurten omzetten in haalbare projecten. De buurt-corporatie zoekt projecten die aansluiten bij de behoeftes en wensen van de bewoners uit de wijk. Met deze projecten willen wij ook opbrengsten genereren. Deze opbrengsten komen niet terecht bij private personen, maar vloeien terug in de wijk via de buurt-corporatie, ten gunste van de bewoners.

Wij zoeken voor de uitvoer van de projecten nadrukkelijk de samenwerking met verschillende bewonerscommissies uit de Bloembuurt, Genneperzijde, Kerstroosplein, De Roosten en Eikenburg. Daarnaast wordt samengewerkt met andere ondernemers met een maatschappelijke drijfveer in de wijk en de Gemeente Eindhoven. We zoeken samen met deze instanties naar mogelijkheden voor aanvullende werkzaamheden in de wijk. Ook onderzoeken wij samen met deze instanties of de buurt-corporatie werkzaamheden kan overnemen die door eventuele overheidskeuzes anders zouden wegvallen.

Wat hebben we jou te bieden?

Binnen de buurt-corporatie staan de talentontwikkeling en de ontmoeting van bewoners met elkaar centraal, daarom is dit voor jou als bewoner een plek om actief te worden in de eigen wijk. Het is mogelijk om als buurtbewoners om je eigen project uit te voeren, zolang dat project maar wel door de wijk gedragen wordt.

Projecten en bedrijven voor en door bewoners, die voortkomen uit de wensen van de bewoners uit de verschillende buurten. Deze projecten maken het hier in de buurten tot een nog fijnere plek om te wonen. Het doel van de buurt-corporatie is dat de organisatie zo onafhankelijk mogelijk van subsidie functioneert en daar hebben we jou hulp hard bij nodig.

Ook bewoners die op zoek naar een werkervaringsplek, een stage of een interessante en leuke dagbesteding, zijn we op zoek naar projecten waaraan deel kan worden genomen.

Wat kun jij voor ons en voor de wijk betekenen?

Als bewoner weet je zelf het beste wat er leeft en speelt in je wijk en waaraan jij en de wijk behoefte hebben. De buurt-corporatie wil daarom graag met jou in gesprek. Wij kunnen samen onderzoeken wat er nodig is om tegemoet te komen aan deze wensen. We willen, net als jij, een buurt waar je met veel plezier woont en/of werkt en een wijk waarin jij zich herkent.

Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat iedereen een of meerdere talenten bezit. We willen graag weten welke beschikbare talenten er in de wijk zijn en waar we deze voor zouden kunnen inzetten. Hoe meer bewoners er mee doen, des te meer we met elkaar kunnen bereiken.

Meer weten? Neem contact met ons op!

De Principes van een buurt-corporatie

Wie actief is in of werkt voor de Buurt-corporatie is maatschappelijk sociaal betrokken. We kennen een cultuur van mogelijkheden en kansen, door het realiseren van projecten voor een waardevol bestaan met aandacht voor de mensen uit de eigen en omliggende buurten, ook wel gebied Kortonjo genoemd.

De buurt-corporatie functioneert op basis van enkele basisprincipes:

1. Ontwikkeling van de buurt
Werkt aan economische, fysieke en sociale ontwikkeling van een gebied waarin bewoners zich herkennen;

2. We doen het zelf
Is onafhankelijk, zelfvoorzienend en de winst vloeit terug naar de wijk en komt niet terecht bij private personen;
Is ontstaan op initiatief van bewoners, is in bezit van bewoners en wordt bestuurd door en voor bewoners;

3. Samen kan je meer
Is gericht op samenwerking met bewonersverenigingen, lokale overheid, instellingen en bedrijven.

4. Gelijkwaardig
Als er sprake is van vergoedingen dan krijgen alle medewerkers een zelfde vergoeding. We werken met een open boekhouding. Het collectief bestuur werkt onbezoldigd, echter, indien mogelijk wordt eens per jaar een waarderingsgebaar naar alle medewerkers inclusief bestuursleden gemaakt. De buurt-corporatie is een maatschappelijk betrokken en verantwoord opererende organisatie. Compassie met de doelgroep is wat voor betrokkenheid en motivatie zorgt, niet een financiele prikkel.

5. Duurzaam
Als buurt-corporatie hechten we veel waarde aan een duurzaam functioneren. Bij voorkeur MVO ondernemers met oog voor people, planet, profit & place (lokaal). Slow gaat voor fast: verdieping wint het altijd van vluchtigheid.

Sponsoring

Organisaties die de buurt-Corporatie mogelijk hebben gemaakt:

Tot slot

Afsluitend een citaat van Rainer Maria Rilke: Ons hoofd is rond zodat ons denken van richting kan veranderen.